A Fire Fit For A Queen
Cernunnos Rising

The Fairy Glen
Cernunnos Rising

Damh the Bard For Wicca Radio 3
Damh the Bard

Deireadh an Tuath
Enya

American Roulette
Robbie Robertson